Integrali pagalba į namus Vilkaviškio rajone

esfKompleksinės integralios socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose teikiamos ir 2016 metais. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 084.1-ESFA- V-418 „Integrali pagalba į namus“ 2016–2019 metais Vilkaviškio socialinės pagalbos centras įgyvendina projektą „Integrali pagalba į namus Vilkaviškio rajone“, kurio metu teikiamos kompleksinės integralios socialinės globos ir slaugos paslaugos neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims. Paslaugas teikia slaugytojas, masažuotojas, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą numatoma suteikti 60 asmenų vykstant pas juos į namus. Šeimos nariams bus teikiamos konsultacijos, kurių metu mokoma tinkamai pasirūpinti artimaisiais. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas keliama darbuotojų kvalifikacija.