Veiklos ataskaitos

2019 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita (valstybės dotacijos integrali pagalba į namus)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita (valstybės dotacijos integrali pagalba į namus)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.pdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita (valstybės dotacijos integrali pagalba į namus)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita.pdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita (valstybės dotacijos integrali pagalba į namus)

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas bei jų ataskaita 2019 m. birželio mėn. 30 d.pdf

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas bei jų ataskaita 2019 m. kovo mėn. 31 d

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita (valstybės dotacijos integrali pagalba į namus)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m

2018 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita

2018m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2018m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2018 m. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita

vidutinis darbo uzmokestis 2018m

Tarybos spr. 1007 Ataskaita

2017 m.

2017 2ketv tarpiniu finansiniu ataskaitu aiskinamasis rastas

2017 3 ketv tarpiniu finansiniu ataskaitu aiskinamasis rastas

aiskinamasis rastas prie 2017 m finansiniu ataskaitu

veiklos rezultatu ataskaita pagal 2017 12 31 duomenis

Biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 12 31 ataskaita

Biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 09 30

Moketinu gautinu sumu 2017 03 31 ataskaita

Moketinu gautinu sumu 2017 06 30 ataskaita

Moketinu gautinu sumu 2017 09 30 ataskaita

Moketinu gautinu sumu 2017 12 31 ataskaita

ataskaita Biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 06 30

ataskaita Biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 03 31 ataskaita

vidutinis darbo uzmokestis 2017m

finansines bukles ataskaita pagal 2017 12 31 duomenis

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

VSPC socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įvertinimas

Vidutinis darbo užmokestis 2015-2016 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2017 m.

VSPC 2016-2018 m. korupcijos prevencijos programa

2016 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2016 m.

Metinis aišk.raštas prie 2016 m.fin. ataskaitų

VRA2016m.(metinė)

2016-12-31(metinė) finnansavimo sumos

Fin.būkl.at.2016m.(metinė)

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30

Finansavimo sumos 2016-09-30

Veiklos-rezultatų ataskaita 2016-09-30

Paaiškinamasis raštas 2016m-iii-k

Finansinės būklės ataskaita 2016m-06-30

Finansavimo sumos 2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

SPC vidutinis darbo užmokestis 2016

2016 mVilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įvertinimas

2015 m. Vilkaviškio socialinės pagalbos centro ataskaitos

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015m. I pusm.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015m. III k. 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro finansinių ataskaitų metinis aiškinamasis raštas prie 2015 m.finansinių ataskaitų

Finansavimo sumos 20 VSAFAS – 2015 I pusm.

Finansavimo sumos 20 VSAFAS- 2015 III ketv.

Finansavimo sumos (20VSAFAS) -2015 m.

Finansinės būklės ataskaita  2015-I pusm.

Finansinės būklės ataskaita 2015-III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 -I pusm.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita  2015 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2015 m.

2014 m.  Vilkaviškio socialinės pagalbos centro ataskaitos

Veiklos rezultatų.ataskaita 2014m.metai.

Finansavimo sumos 20 VSAFAS 2014m.metai

Finansinės būklės ataskaita 2014m. metų