Techninės pagalbos priemonės

Vilkaviškio rajone gyvenančius asmenis naujomis arba atnaujintomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis aprūpina Vilkaviškio socialinės pagalbos centras. 2014 metais šios priemonės buvo gautos iš Kauno bei Marijampolės techninės pagalbos neįgaliesiems prie SADM skyrių.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinis darbuotojas, atsakingas už techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių išdavimą:

  • priima asmenų prašymus judėjimo techninės pagalbos priemonėms įsigyti;
  • aprūpina reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis asmens fizinius ir medicininius poreikius;
  • tarpininkauja organizuojant techninės pagalbos priemonių remonto paslaugą;
  • tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo apskaitą;
  • grąžinant reguliuojamas lovas, priima prašymus dėl dalinės įmokos grąžinimo (per 2014 metus asmenims buvo sugrąžinta 12 įmokų už reguliuojamas lovas, lovas naudojusių mažiau nei metus).

2014 m. užregistruoti 615 prašymų 685 -ioms techninės pagalbos priemonėms įsigyti. Jomis buvo aprūpinti 307 asmenys.