Paramos šeimai tarnyba

Paramos šeimai tarnybos nuostatai

 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašas

Informacija apie atvejo vadybininkus:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141, nuo 2018 m. liepos  1 d. Vilkaviškio socialinės pagalbos centre pradėjo dirbti atvejo vadybininkai.

Atvejo vadybininkų funkcijos:

Atvejo vadybininkas koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus. Šis procesas prasideda nuo atvejo vadybos inicijavimo, pagalbos šeimai poreikių įvertinimo, pagalbos plano sudarymo iki jo įgyvendinimo, peržiūros, atvejo vadybos koordinavimo savivaldybėje.

Sėkmingas problemų sprendimas padeda išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir įgalina šeimą savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.  Atvejo vadybininkas formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis  esama pagalbos sistema, planuotoja ir koordinuoja pagalbos procesą, padeda užtikrinti skirtingų institucijų veiklą ir bendradarbiavimą telkia pagalbos teikėjus, koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą.

          Atvejo vadybininkai ir jų kontaktiniai duomenys:

Erika Jaudegienė,     tel.  8-646-25961

Rūta Sipson,             tel.  8-682-55395

Karolina Štaraitienė, tel. 8-682-55473