Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinys

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje (toliau Padalinys) teikiamos dienos socialinės globos, esant poreikiui – prailgintos veiklos ir nakvynės paslaugos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims nuo 18 iki 40 metų amžiaus bei turintiems protinę ir kompleksinę negalią. Paslaugas teikia specialistų komanda: padalinio vadovas, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, neformalaus ugdymo pedagogai, vairuotojas – socialinio darbuotojo padėjėjas, virėja. Padalinyje teikiamos šios paslaugos:

  • Informavimas, konsultavimas
  • Bendravimas
  • Laisvalaikio organizavimas (išvykos, koncertai, parodos ir kt.)
  • Ugdymo organizavimas
  • Maitinimo organizavimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
  • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas
  • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis
  • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (kompiuterinis raštingumas, maisto ruošimo pamokėlės ir kt. )
  • Darbinių įgūdžių ugdymas (keramikos, dailės, muzikos užsiėmimai; rankdarbiai ir kt.)
  • bei kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio Nuostatai VĮ-23

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio Vidaus tvarkos taisyklės klientams

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio Teisių ir pareigų chartija

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio veiklos  vertinimo analizė paslaugų gavėjų požiūriu už 2019 metus.