Veikla

VEIKLOS SRITYS

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje teikti dienos socialinės globos paslaugas asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, nuo 18 iki 40 metų amžiaus;

Teikti pagalbos į namus paslaugas  asmens namuose;

Teikti transporto paslaugas pagal poreikius asmenims, kurie dėl  ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

Aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis;

Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams