Skelbimai

SKELBIAMA ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRE 

2017-03-10

Pareigų pavadinimas: Psichologas.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija.
 2. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems klientams, išmanyti darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Etikos kodeksas. Turėti pakankamai profesinių žinių ir gebėti jas pritaikyti darbe, mokėti parengti ir įforminti dokumentus, mokėti dirbti kompiuteriu.
 3. Būti tolerantiškam, pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti bendrauti su interesantais. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 4. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai:

Turėti psichologo darbo stažą.

Funkcijos:

Teikti psichologinę pagalbą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje ir paslaugų gavėjų namuose, konsultuoti įstaigos darbuotojus, teikti jiems pasiūlymus ir rekomendacijas darbui su paslaugų gavėjais, inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant įstaigoje aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones, bendradarbiauti su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, mokyklų socialiniais pedagogais, sveikatos įstaigų priežiūros darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, policijos pareigūnais, vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais ir kitais socialiniais partneriais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Gyvenimo aprašymas, kuriame nurodytas savo privalumų sąrašas, dalykinės savybės ar įgūdžiai reikalingi eiti pareigas, kurioms yra skelbiama atranka.
 2. Motyvacinis laiškas.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

 Dokumentai priimami adresu:

Vysk. A. Karoso g. 5, 2 kab. LT-70141 Vilkaviškis arba el. paštu: soc.pagalba@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. 8 342 52024, el. paštas: soc.pagalba@gmail.com

 

SKELBIAMA ATRANKA VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO PARAMOS ŠEIMAI TARNYBOS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 2017-03-10

Pareigų pavadinimas: Socialinis darbuotojas (darbui su rizikos šeimomis).

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas (socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo kvalifikacija).
 2. Ne mažesnis kaip 1 metų socialinio darbo stažas.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Išmanyti socialinio darbo su rizikos šeimomis veiklos organizavimą, su socialinio darbo procesu susijusius dokumentus, raštvedybą, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas.
 5. Būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai:

Turėti socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis patirtį.

Funkcijos:

Vertinti ir nustatyti socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikį, sudaryti socialinio darbo su socialinės rizikos šeima veiksmų planą, numatant šeimos įtraukimo į teikiamų paslaugų procesą būdus, planuoti ir teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, konsultuoti šeimą, tarpininkauti, patarti, atstovauti kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose dėl pagalbos priemonių gavimo, vykdyti socialinių problemų socialinės rizikos šeimoms iškilimo prevenciją, vertinti socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis ir socialinės priežiūros joms teikimo veiksmingumą ir efektyvumą, bendradarbiauti su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, mokyklų socialiniais pedagogais, sveikatos įstaigų priežiūros darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, policijos pareigūnais, vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais ir kitais socialiniais partneriais, teikti siūlymus dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ar išbraukimo į/iš socialinės rizikos šeimų apskaitą (-os), rinkti ir kaupti informaciją apie socialinės rizikos šeimų problemas ir jų socialinę aplinką, ugdyti, atstatyti ir palaikyti šeimos gebėjimus savarankiškai spręsti šeimai iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius šeimos socialiniame gyvenime, tam panaudojant šeimos galimybes bei bendruomenės išteklius.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Gyvenimo aprašymas, kuriame nurodytas savo privalumų sąrašas, dalykinės savybės ar įgūdžiai reikalingi eiti pareigas, kurioms yra skelbiama atranka.
 2. Motyvacinis laiškas.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami adresu:

Vysk. A. Karoso g. 5, 2 kab. LT-70141 Vilkaviškis arba el. paštu: soc.pagalba@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. 8 342 52024, el. paštas: soc.pagalba@gmail.com

 

Civilinės saugos informacija:
Norėdami gauti „Gyventojų perspėjimo informacinės sistemos“ pranešimus privalome tinkamai nustatyti mobiliuosius telefonus. Visa išsami informacija yra pateikta VPGT informaciniame tinklalapyje internete.
Norėdami sužinoti daugiau spauskite nuorodą apačioje: