Archyvas

SKELBIAMAS KONKURSAS VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO PARAMOS ŠEIMAI TARNYBOS VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

2017-02-10

Pareigų pavadinimas: Paramos šeimai tarnybos vadovas.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas (socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo kvalifikacija).
 2. Ne mažesnis kaip 3 metų darbo stažas su socialinės rizikos šeimomis.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Išmanyti socialinio darbo su rizikos šeimomis veiklos organizavimą, su socialinio darbo procesu susijusius dokumentus, raštvedybą, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas.
 5. Būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai:

Turėti vadovaujančio darbo  dirbant su socialinės rizikos šeimomis patirtį.

Funkcijos:

Organizuoti, koordinuoti, planuoti ir atsakyti už Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Paramos šeimai tarnybos veiklą, teikti metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, dalyvauti projektinėse veiklose. Rengti socialinių darbuotojų darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Ruošti socialiniams darbuotojams pareigybės aprašymus, rengti darbo veiklos planus, užtikrinti informacijos perdavimą darbuotojams, organizuoti socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą. Konsultuoti ir teikti informaciją suinteresuotiems asmenims dėl socialinių paslaugų teikimo savo kompetencijos ribose. Teikti pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, rengti ataskaitas, pranešimus apie Paramos šeimai tarnybos darbą. Bendradarbiauti su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, mokyklų socialiniais pedagogais, sveikatos įstaigų priežiūros darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, policijos pareigūnais, vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais ir kitais socialiniais partneriais.

Darbo užmokestis:

Nustatomas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (pagal pridedamą formą).
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Dokumentas, patvirtinantis socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis patirtį.
 4. Gyvenimo aprašymas, kuriame nurodytas savo privalumų sąrašas, dalykinės savybės ar įgūdžiai reikalingi eiti pareigas, kurioms yra skelbiamas konkursas.
 5. Pretendento anketa (pagal pridedamą formą).

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentai priimami adresu:

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: Vilkaviškio socialinės pagalbos centras, Vysk. A. Karoso g. 5,  2 kab. LT-70141 Vilkaviškis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. 8 342 52024, el. paštas: soc.pagalba@gmail.com

Skelbimas galioja iki:

2017-02-24

SKELBIAMAS KONKURSAS Paramos šeimai tarnybos vadovui